Elektronika.lt

Elektronika.lt - elektronikos, informacinių ir
ryšių technologijų portalas

Adresas: http://www.elektronika.lt
El. paštas: info@elektronika.lt
 Atspausdinta iš: http://www.elektronika.lt/projektai/kompiuterija/45521/kuriama-teritorijos-planavimo-stebesenos-informacine-sistema/spausdinti/

Kuriama Teritorijos planavimo stebėsenos informacinė sistema

Publikuota: 2014-07-02 17:09
Tematika: IT, kompiuteriai ir sistemos
Vykdytojai: Profesionalai
Inf. šaltinis: LR aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija kuria Teritorijos planavimo stebėsenos informacinę sistemą (TPSIS). Jau atliktas TPSIS specifikavimo etapas ir baigiamas projektavimas. Planuojama, kad TPSIS bus užbaigta kurti 2015 m. vasarį.


Aplinkos ministerija kuria Teritorijos planavimo stebėsenos informacinę sistemą (TPSIS). Jau atliktas TPSIS specifikavimo etapas ir baigiamas projektavimas. Planuojama, kad TPSIS bus užbaigta kurti 2015 m. vasarį.

Sukurta ir įdiegta TPSIS leis vykdyti Lietuvos teritorijos planavimo stebėseną, operatyviai ir kokybiškai valdyti valstybės teritorijų planavimo procesą ir vykdyti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną, analizuoti problemas ir teikti išvadas dėl tolesnio teritorijų planavimo vystymo.

eritorijos planavimo stebėsenos informacinė sistema (TPSIS)

TPSIS taip pat suteiks galimybę viešai stebėti teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą ir, naudojant skirtingų teritorinių lygmenų fizinius, socialinius, ekonominius ar aplinkosauginius rodiklius, vykdyti šių sprendinių įgyvendinimo sisteminį kokybinių ir kiekybinių aplinkos pokyčių stebėjimą ir vertinimą.

eritorijos planavimo stebėsenos informacinė sistema (TPSIS)

Šiuo metu jau atliktas TPSIS specifikavimo etapas ir baigiamas atlikti projektavimo etapas. Toliau tęsiamas TPSIS konstravimo etapas. Jį numatoma užbaigti rugsėjį. Likusius etapus – instruktavimą, testavimą, diegimą ir eksploatavimą – numatoma užbaigti lapkritį. Planuojama, kad TPSIS bus užbaigta kurti 2015 m. vasarį.

eritorijos planavimo stebėsenos informacinė sistema (TPSIS)

Teritorijų planavimo stebėsena TPSIS bus vykdoma vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu.

‡ 1999–2020 © Elektronika.lt LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina Valid XHTML 1.0!