Elektronika.lt

Elektronika.lt - elektronikos, informacinių ir
ryšių technologijų portalas

Adresas: http://www.elektronika.lt
El. paštas: info@elektronika.lt
 Atspausdinta iš: http://www.elektronika.lt/projektai/ivairus/40344/senas-elektros-oro-linijas-keicia-po-zeme-tiesiami-kabeliai/spausdinti/

Senas elektros oro linijas keičia po žeme tiesiami kabeliai

Publikuota: 2013-07-08 17:33
Tematika: Organizaciniai, planavimo
Vykdytojai: Profesionalai
Inf. šaltinis: LESTO, AB

Elektros skirstymo bendrovė AB LESTO vietoje senų elektros oro linijų Biržuose tiesia beveik 9 kilometrus naujų kabelių linijų, kurios ne tik pagerins elektros energijos tiekimo patikimumą beveik 110 Biržų elektros vartotojų, bet ir pagražins miesto kraštovaizdį, prisidės prie regiono vystymosi.


Elektros skirstymo bendrovė AB LESTO vietoje senų elektros oro linijų Biržuose tiesia beveik 9 kilometrus naujų kabelių linijų, kurios ne tik pagerins elektros energijos tiekimo patikimumą beveik 110 Biržų elektros vartotojų, bet ir pagražins miesto kraštovaizdį, prisidės prie regiono vystymosi.

LESTO įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą projektą „AB LESTO orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis“ (projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-01-K-04-002). Projekto finansavimui iš ES struktūrinių fondų numatytas finansavimas sudaro iki 7,806 mln. Lt, o bendra numatoma projekto vertė – 19,514 mln. Lt.

Senas elektros oro linijas keičia po žeme tiesiami kabeliai

Biržuose, Respublikos gatvėje ir dalyje su ja besiribojančių gatvių, atliekamų kabelių linijų tiesimo darbų vertė sudarys 664 tūkst. Lt, LESTO skelbtą konkursą laimėjo ir darbus atliks AB „EMPOWER“. Projekto metu vietoje senų elektros oro linijų bus nutiesta 8,72 km magistralinių ir įvadinių abonentinių (0,4 kV) kabelių.

LESTO skiria daug dėmesio elektros tinklo modernizavimui – kabelių linijos yra apsaugotos nuo gamtos stichijų keliamo poveikio, eksploatavimo metu patiriama mažiau gedimų, be to, oro linijas pakeitus kabeliais, gražėja kraštovaizdis, pigesnė linijų eksploatacija.

Senas elektros oro linijas keičia po žeme tiesiami kabeliai

„Senas elektros linijas dažnai pavojingai liečia želdiniai, laidai yra ploni, kyla nutrūkimo rizika, taip pat įtampos svyravimai yra gerokai didesni, negu numatyta galiojančiame standarte. Pasenusi, nuo TSRS laikų nekeista ir neatnaujinta elektros infrastruktūra lemia dažnesnius elektros energijos tiekimo sutrikimus gyventojams ir įmonėms, todėl šio projekto metu pakeistos elektros energijos tiekimo linijos užtikrins gerokai patikimesnį elektros energijos tiekimą“, – teigia Rimgaudas Šakelė, LESTO Biržų tinklo eksploatavimo grupės vadovas.

Šiuo metu skirstomuosiuose elektros tinkluose vyrauja oro linijų tipas. Dalyje tinklo vietų elektros tiekimo tinklo infrastruktūros amžius siekia kelias dešimtis metų, susidėvėjusios elektros tinklų atramos lemia dažnesnius elektros energijos tiekimo sutrikimus, ypač gamtos stichijų metu, tai AB LESTO aptarnaujamų teritorijų gyventojams gali kelti socialinių ar ekonominių problemų.

LESTO, siekdama išvengti elektros oro linijų pažeidžiamumo ir žalų gamtos stichijų metu, kryptingai tiesia požeminius elektros energijos perdavimo kabelius. Per 2012 m. LESTO nutiesė 1 243 km kilometrus kabelių linijų, per 2011 m. – 1 013 kilometrų. Planuojama, kad 2013 m. bendras nutiestų kabelių elektros linijų ilgis sudarys daugiau nei tūkstantį kilometrų. Bendras elektros skirstomųjų tinklų ilgis Lietuvoje sudaro daugiau nei 124 tūkst. km – jo pakaktų tris kartus apjuosti Žemės rutulį. Požeminės kabelių linijos šiuo metu jau sudaro 20,4 proc. visų linijų.

Įgyvendinus ES remiamą projektą vartotojams bus pagerintas elektros energijos tiekimas, pagerės elektros energijos tiekimo infrastruktūra, žymiai sumažės elektros energijos nuostoliai ir išlaidos remontui, padidės regionų patrauklumas investicijoms, atsiras prielaidos ekonomikos plėtrai, augimui ir užimtumo lygio kilimui, regionų vystymuisi ir skirtumų tarp regionų mažinimui.


LESTO
‡ 1999–2020 © Elektronika.lt LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina Valid XHTML 1.0!