Elektronika.lt

Elektronika.lt - elektronikos, informacinių ir
ryšių technologijų portalas

Adresas: http://www.elektronika.lt
El. paštas: info@elektronika.lt
 Atspausdinta iš: http://www.elektronika.lt/projektai/ivairus/2809/projektas-drasinkime-ateiti/spausdinti/

Projektas „Drąsinkime Ateitį“

Publikuota: 2005-12-07 11:16
Tematika: Organizaciniai, planavimo
Vykdytojai: Profesionalai
Inf. šaltinis: Projektas „Drąsinkime ateitį“

Tai Švietimo ir mokslo ministerijos, asociacijos „Europos judėjimas Lietuvoje“ bei Lietuvos verslininkų ir visuomenės veikėjų iniciatyva prisidėti prie jaunosios kartos skatinimo tobulėti, jų verslumo ir pilietiškumo ugdymo. Šio projekto rezultatas būtų didelis indėlis pilietinės visuomenės susiformavime Lietuvoje.


Projekto tikslas

Inicijuoti AKTYVIAUSIOS ir tuo pačiu PAVYZDINĖS visuomenės dalies atstovų dalyvavimą bendro lavinimo mokyklų gyvenime, būtent: per savo asmeninį visuomenėje jau įrodytą pavyzdį DRĄSINTI savo buvusios mokyklos dabartinius mokinius siekti kilnių asmeninių ar visuomeninių tikslų, gerų darbo rezultatų pasirinktoje veiklos srityje.

Idėjos pagrindimas

KIEKVIENA mokykla Lietuvoje išugdytų abiturientų tarpe tikrai rastų daug pasiekusių asmenybių įvairiose srityse - verslininkų, sportininkų, mokslininkų, rašytojų, aktorių, ir pan.

Idėjos ESMĖ – mokyklos bendruomenė (mokytojai, tėvų taryba ir moksleiviai) išrenka sėkmingiausių abiturientų sąrašą (Garbės Galeriją) ir pakviečia juos įvairiomis, ypač betarpiško bendravimo su moksleiviais, formomis dalyvauti mokyklos gyvenime. Šis bendravimas galėtų būti organizuotas susitikimo-klubo forma.

Toks bendravimas būtų milžiniškas DRĄSINIMAS moksleiviams, kurie, paprastai pilni nepasitikėjimo savimi, neteisingų ir negatyvių nuostatų, žalingai įtakojami ir t. t., dar tik pradeda atrasti savo asmenybės vertę ir ruošiasi eiti savarankiško gyvenimo keliu.

Moksleiviai turėtų progos bendrauti su žmogumi, kuris mokėsi TOJE PAČIOJE mokykloje, TAME PAČIAME suole; kuris savo laiku buvo TOKS PATS, kaip ir jie. Ypač didelį poveikį tokie susitikimai turėtų kaimo ir mažesnių miestų mokyklose.

Įgyvendinimas

VISI suaugę žmonės savyje nešiojasi ar puoselėja sentimentus, susijusius su laiku, praleistu mokykloje. Todėl gavę kvietimą atvykti į savo buvusią mokyklą susitikti su moksleiviais, kaip vienam iš Garbės Galerijos, atsišauktų VISI, nepriklausomai nuo dabar užimamos visuomeninės pozicijos ir užimtumo.

Kvietimas apsilankyti neturėtų kviečiamajam reikšti naujų visuomeninių įsipareigojimams. Vienintelė sąlyga būtų moralinis pasižadėjimas bent kartą į metus atvykti susitikti su moksleiviais, pasidalinti savo gyvenimiška patirtimi, nuostatomis, vertybėmis, sėkmingos darbinės veiklos pavyzdžiais. Susitikimo formos bei dalyvaujančiųjų kiekis skaičius gali įvairuoti kiekvienu individualiu atveju.

Projekto išdava

Šio projekto rezultatas būtų didelis indėlis pilietinės visuomenės susiformavime Lietuvoje:

  • kuriamas vertikalusis ryšys tarp kartų;
  • ugdomas moksleivių verslumas ir lyderystė;
  • įtvirtinamos svarbios socialinės vertybės – pagarba vyresniajam asmeniui, o kartu ir moraliniams autoritetams;
  • išryškinamos visuomenę palaikančios vertybinės konstantos bei moraliniai pavyzdžiai, kas ir yra pilietinės tapatybės ir, vadinasi, piliečių bendruomenės stabilumo bei gyvastingumo pagrindas.

Viešinant projektą Lietuvos mastu internetinėje erdvėje gims aktyviosios visuomenės dalies „Garbės Galerija“, o per galimus TV projektus ir konferenciją viešas pilietinės visuomenės, aktyvios gyvenimiškos pozicijos bei šiuo metu svarbių aktualijų aptarimai, įtraukiant ir moksleivius.

Kontaktai

Projektą vykdo:

Koordinatorius:
Rolandas Būbelis
Rolandas.b@lithill.lt
+370 650 85199

‡ 1999–2020 © Elektronika.lt LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina Valid XHTML 1.0!