Taikant informacines technologijas, bus stiprinamos neįgaliųjų komunikavimo galimybės