„Upcycling“: būsimieji inžinieriai kūrė Virsmo salę ir savo Tesla ritę