Audrų padarinius elektros tinklui ESO stebi pasitelkdami palydovus