ESO vystys ir diegs bendrą duomenų talpinimo ir keitimosi jais platformą