Patalpų oro taršai mažinti studentės sukūrė vandens skydą