ESO už beveik 150 mln. eurų keis daugumą elektros skaitiklių