ESO ir VU mokslininkai tirs namų ūkių elektros vartojimo įpročius