JAV Karinės oro pajėgos kuria skaitmeninį dvynį strateginiam bombonešiui „B-1B Lancer“