Ne tik spindėti tamsoje. Automobilių šviesoms – daug svarbesnis vaidmuo