Lietuvių fizikė prisidėjo prie visam pasauliui svarbaus tyrimo: tai gali priartinti prie atsakymo, kas yra tamsioji materija