Audros metu mokslininkai pirmą kartą lazeriais nukreipė žaibus