Pramonės 4.0 pridėtinė vertė išryškėjo pandemijos metu