5G ryšys: NVSC atsako į gyventojams kilusius sveikatos klausimus