Nepelnyti šlovės spinduliai: jau ilgą laiką Lietuva nebegali girtis greičiausiu internetu pasaulyje