JAV Karinio jūrų laivyno povandeninis robotas galės žudyti, nekontroliuojamas žmogaus