KTU studijų prorektorius J. Čeponis: nuotolinis mokymas(is) tik dalinai kompensuoja prarastas studijas