Pilietis prieš pareigūną: valstybė demonstruoja perdėtą galią ir prieš niekuo nenusikaltusius