JAV ambasadoriaus slaptus pokalbius sovietai klausėsi be jokių įtarimų: šią šnipų technologiją naudojame iki šiol