Ar įmanomos tarpžvaigždinės kelionės? Atsako astrofizikas