Penkiasdešimt „kompakto“ metų: nuo Beethoveno iki varnėnų baidyklės