Duomenys tampa vertingi, kai sugebame juos analizuoti