Kokiame karštyje sprogsta baterijos ir kaip apsisaugoti nuo gaisrą sukelti galinčios liepsnos